Diagnostik

Sedan 2013 ansvarar LAB Diagnostics över försäljning, marknadsföring och service av delar av Roche Diagnostics Scandinavias sortiment. Det produkter det gäller är deras blodgas- och elektrolytinstrument med tillhörande kringutrustning som blodgassprutor, clot catchers, reagenser, kapillärer m.m. Roche blodgassystem är en kassettbaserad modell vid namn Cobas b123.

 

Broschyr cobas b123_sidor

Broschyr_9180