Vi hade roliga och givande dagar på Swedish LabDays nu i veckan. Mycket folk i montern och intressanta diskussioner. Vi var ett glatt gäng från ClaraLab-koncernen som var med och supportade i montern. Personal från alla bolagen i Sverige; LAB Analytical, LAB Diagnostics, LAB Noax och LAB Sweden fanns representerade. Du kan läsa mer om våra produkter och våra bolag på lab.se.


Aktuellt