Har du fått större arbetsbörda i och med ökade analyser av Covid-19? flowbot ONE kan hjälpa till!

Vår leverantör Flowrobotic har från de danska myndigheterna och sjukhusen upplevt en enorm efterfrågan på flowbot ONE för att hjälpa till i arbetet med den utökade Covid-19 testningen av befolkningen.

  1. Överföring av prov från eSwap-rör till deepwell-plattor med 96 brunnar eller liknande inför RNA extraktion.
  2. Överföringar mellan olika rör, plattor eller kassetter.
  3. PCR setup från mastermix och prov till olika typer av PCR-system; microcentrifugrör, PCR-plattor m.m.

Systemet kan användas ihop med och som komplement till större analyssystem och robotar för t.ex.: Den enkla och anpassningsbara uppsättningen som flowbot ONE erbjuder underlättar vid
implementering i existerade flöden på lab. Redan tillgängliga förbrukningsmaterial från manuell hantering kan i stor utsträckning användas direkt i roboten utan modifiering eller komplex
programmering. Även situationer där flera olika typer av produkter används i en och samma applikation kan överföras på roboten. Systemet har vätskenivå- och pipettavkänning.

Vi hjälper gärna till med kunskap om flödesoptimering, uppsättning eller att identifiera alternativa metoder. Kanske ska ni snart analysera antikroppar efter en Covid-19 infektion?

Hör av dig till oss på info@lab.se eller ring oss på 08 – 29 60 25 om du vill veta mer.


Aktuellt