På Herlev Hospital i Danmark arbetar molekylärbiolog Martin Barfred Friis, som kan berätta om vilken skillnad det gör att få flowbot ONE in i COVID-19 testprocessen.

”Roboten pipetterar levande virus, och den pipetterar flera prover på en och samma gång, så vi undgår ensidigt repetitivt arbete och minskar risken för arbetsskador. Vi arbetar redan säkert, men det är en fördel att vi är mindre i kontakt med det levande viruset tack vare roboten. Risken att pipettera ett prov felaktigt elimineras också när vi automatiserar, då roboten använder ett förprogrammerat pipetteringsmönster och alltid följer detta mönster.

flowbot ONE LAB Diagnostics

Allt som allt sänker det stressnivån på många fronter för oss, så vi får mindre ont av vårt arbete och minimerar potentiella fel. Medan roboten pipetterar, kan vi utföra annat arbete, och det betyder en hel del för tempot i COVID-19 testarbetet. Vi ser i det hela taget en riktigt spännande potential och en massa flexibilitet i våra nya robotar, också när det inte är corona-epidemi. Just nu pipetterar den prover, men på sikt kan vi också hitta andra användningsområden, och vi kan lätt få den omställd till andra uppgifter här i laboratoriet.”

Har du några frågor om flowbot ONE? Tveka inte att kontakta oss!


Aktuellt