Bästa Kund!

Vi kan med glädje meddela att LAB Diagnostics Nordic AB har inlett ett exklusivt samarbete med Chiron AS för försäljning och distribution av referensmaterial och standarder till kunder inom Sverige.

Linda Widar Larsson, med 9 års erfarenhet inom referensmaterial och kvalitetssäkring, ansluter till LAB Diagnostics team för att hjälpa er med att finna rätt standard för rätt applikation.


Aktuellt