Automation

Vi skapar kundoptimerade provprepareringsapplikationer och skräddarsydda automationslösningar för att underlätta arbetet inom laboratorieverksamhet. Vi arbetar med system och produkter från bland annat leverantörer såsom LVL, Tecan, Ziath, Povair, Cedrex, PSS, Thermo, LGC med flera inom automationsområdet. Välkommen att kontakta oss för en lösning för ert labb. Undergrupper: Provpreparering (feces) – Biobankslösningar – Tillbehör

Automatiserade flöden för feces-extraktion t.ex. inför kalprotektin-analys.

Länk till video Kalprotectin

Resultatvisning från extraktionskörning.

 

Fristående automatiserad av- och påkorkare. Att placera direkt på labbänken och kan skötas men enkelt knapptryck eller pedal. För vidare info kontakta oss via mejl eller ring 08-29 60 25.

 

Automatiserad av- och påkorkare, vätskehantering samt print av streckkod/valfri text i ett användaranpassat utförande.

Länk till videon.