Automatiserade flöden för feces-extraktion

Clever är ett flexibelt automationssystem med automatiserade flöden för feces-extraktion t.ex. inför kalprotektin-analys. Systemet använder sig av pipetteringsarm samt förflyttningsarm för rörplattor. Systemet kan levereras med olika 3 partsutrustningar som centrifug, skak, ultraljud, scanners samt avkorkning- och påkorkningsstation för rör eller burkar. Systemet innehåller också kundanpassade rackar.

Levereras med mjukvara för dator och hållare för skärm.

Hela systemet monteras och testas i vår produktionsanläggning i Kungsbacka.

Fördelar med Clever LAB automation

•Tar liten plats

•Kan ställas på vanlig labbänk

•Flyttbar

• Kundanpassade (Applikations styrd)

 Scanner för rör

• Datasystem för överföring

• Anpassade menyer

• Enkel mjukvara med allt på en skärmbild

• Mobil kommunikation vid körning eller felsökning

Länk till video Kalprotectin

Resultatvisning från extraktionskörning.

För vidare info kontakta oss via mejl eller ring 08-29 60 25.