Automatiserade flöden för feces-extraktion

Automatiserade flöden för feces-extraktion t.ex. inför kalprotektin-analys:

Clever LAB automation

•Tar liten plats

•Kan ställas på vanlig labbänk

•Flyttbar

•720×720 cm footprint

•Bänk uppåt 95 cm

•Bänk neråt 50 cm

•Flyttbara stationer inuti

• Ljudisolerad sonikeringsstation

 

 

Länk till video Kalprotectin

Resultatvisning från extraktionskörning.

För vidare info kontakta oss via mejl eller ring 08-29 60 25.