Diagnostik

Sedan 2013 ansvarar LAB Diagnostics över försäljning, marknadsföring och service av delar av Roche Diagnostics Scandinavias sortiment. Roche är aktiv inom en rad olika områden såsom rörelseappratens sjukdomar, immunologi, infektionssjukdomar och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Och har en världsledande position inom det diagnostiska området.

Klicka på ikonerna lite längre ner för att se vilka system vi erbjuder.


Blodgas- och elektrolytinstrument

Blodgas- och elektrolytinstrument

Blodgas- och elektrolytinstrument

Cobas c111-system

Cobas c111-system

Cobas c111-system

Cobas c311-system

Cobas c311-system

Cobas c311-system