Diagnostik

Sedan 2013 ansvarar LAB Diagnostics över försäljning, marknadsföring och service av delar av Roche Diagnostics Scandinavias sortiment. Roche är aktiv inom en rad olika områden såsom rörelseappratens sjukdomar, immunologi, infektionssjukdomar och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Och har en världsledande position inom det diagnostiska området.

Klicka på ikonerna lite längre ner för att se vilka system vi erbjuder.

Våren 2020 blev LAB Diagnostics återförsäljare av European Institute of Science AB. EURIS är verksamt inom hälsa – och sjukvård. Idag innehas störst fokus på utveckling av diagnostiska analyser som används för kliniska laboratorie- och punktvårdsinställningar, inom veterinär hälsa och för främst hund, katt och hästdjur. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget etablerades under 1990 och har sitt huvudkontor i Lund.

EURIS ny leverantör till LAB Diagnostic

Analysinstrument Cobas c111

Analysinstrument Cobas c111

Analysinstrument Cobas c111

Analysinstrument Cobas c311

Analysinstrument Cobas c311

Analysinstrument Cobas c311

Blodgas- och elektrolytinstrument

Blodgas- och elektrolytinstrument

Blodgas- och elektrolytinstrument

Reagens

Reagens

Reagens