Cobas c111-system

Instrumentet cobas c111 är ett kontinuerligt random access-analysinstrument avsett för in vitro-bestämning av enzymer, substrater, specifika proteiner och elektrolyter i serum, plasma, urin eller helblod (HbA1c).

Den är optimerad för små beställningsvolymer, upp till ungefär 30 prover per dag.

Mätningarna utförs via fotometrisk analys och basmodellen kan kompletteras med en enhet för jonselektiva elektroder (ISE).

För mer information, klicka på broschyren nedan eller kontakta oss info@lab.se

cobas c 111