Diskmedel

VÅRA VANLIGASTE DISKMEDEL

Laboclean FLA

Alkaliskt rengöringsmedel för användning i diskmaskiner – flytande koncentrat, fosfatfri. Maskinell rengöring av laboratorieglas på laboratorier inom industri, näringsforskning och medicin.

Laboclean FT

Alkaliskt rengöringsmedel för användning i diskmaskiner – flytande koncentrat. Maskinell rengöring av glasvaror i laboratorier inom t.ex. bakteriologi. Användningsområden: virologi, nukleärmedicin samt för t.ex. infusionsflaskor, gasflaskor och utrustning i apotek. Passar även för livsmedelsindustri och färgindustri.

Laboclean A8

Alkaliskt rengöringsmedel för användning i diskmaskiner – koncentrat i pulverform. Maskinell rengöring av laboratorieglas i medicinska, biologiska och kemiska laboratorier samt laboratorier inom livsmedelsindustrin.

Neodisher N

Surt neutraliserings- och rengöringsmedel för användning i diskmaskiner – flytande koncentrat. Baserad på fosforsyra.

Neodisher Z

Surt neutraliserings- och rengöringsmedel för användning i diskmaskiner – flytande koncentrat. Baserad på organiska syror.